Política de privadesa

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En el present lloc web es recapten dades personals a través dels formularis de contacte i/o contractació. Totes les dades recaptades a través d'aquest lloc web seran tractats conforme a la normativa vigent a cada moment i sempre d'acord amb la nostra Política de Privadesa que pot consultar-se aquí i que els usuaris hauran de llegir i acceptar abans de facilitar les seves dades.

Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril (“Reglament General de Protecció de Dades” o “RGPD”), aquesta Política de Privadesa s'aplica als tractaments de dades de caràcter personal que VISTAOPTICA MIRALLES (MIRALLES OPTICS, S.L.) –d'ara endavant VISTAOPTICA MIRALLES– realitza com a Responsable i/o Encarregat dels mateixos, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la contractació dels serveis que presta VISTAOPTICA MIRALLES, (d'ara endavant, els “Serveis”), o recaptats en qualsevol de la seccions del lloc web www.vistaopticamiralles.es.

Si no està vostè d'acord amb els termes d'aquesta Política, no accedeixi ni utilitzi els Serveis. Aquesta Política de privadesa no és aplicable a cap altre producte, servei o activitat de tercers.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Denominació Social: MIRALLES OPTICS, S.L.

Nom comercial: VISTAOPTICA MIRALLES

Domicili: Ctra. BARCELONA, 24 • 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA • BARCELONA (ESPANYA)

CIF: B67387654

Email: info@vistaopticamiralles.es

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals s'utilitzaran amb la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació contractual o comercial establerta i, específicament para:

Gestionar l'accés complet i la utilització correcta dels Serveis per part dels usuaris dels mateixos.

Per comunicar amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzi a través dels Serveis o els formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, els xats o les trucades telefòniques).

Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els Serveis, Llocs web i activitats.

Per oferir nous productes, serveis, ofertes especials o actualitzacions.

Comunicacions: Podrem enviar-li correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als Serveis, qüestions tècniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions es consideren part dels Serveis i no pot renunciar a elles.

Comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis, ofertes i/o promocions dels nostres serveis o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l'usuari que, pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte en les mateixes, o bé, des de les preferències del compte de client. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients de VISTAOPTICA MIRALLES sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb VISTAOPTICA MIRALLES.

El destinatari pot revocar el consentiment per al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals d'una manera directa, senzilla i gratuïta des dels links de Sol·licitud de Baixa d'enviaments publicitaris situats en els butlletins o a certs espais de la web.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment tret que venja impost per llei o existeixi algun requeriment judicial.

Termini de conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis, sense perjudici de la possibilitat d'exercitar el seu dret de supressió, en aquest cas VISTAOPTICA MIRALLES bloquejarà les seves dades durant el temps que persisteixin les seves obligacions legals.

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d'informació sobre els Serveis es mantindran en el sistema de forma indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació basada en el consentiment de l'interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de:

abans de procedir a tractar les seves dades,

procedir al registre com a usuari o,

procedir a l'activació dels Serveis de VISTAOPTICA MIRALLES.

Les sol·licituds d'informació que ens faci arribar requereixen que l'interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre-li o prestar-li els Serveis. L'obligatorietat o necessitat de facilitar-nos aquestes dades s'assenyalarà amb un asterisc (*) en els formularis o seccions corresponents a cada servei.

No obstant això, l'interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, si bé aquesta negativa implicarà la impossibilitat que puguem atendre la seva petició o prestar-li el servei que es tracti.

Igualment, podrem tractar les seves dades sobre la base de l'Interès legítim de VISTAOPTICA MIRALLES a mantenir i fidelitzar als seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, ex.: millorar serveis i productes, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes i serveis similars als contractats, informar sobre promocions etc., sense perjudici del compliment per part de VISTAOPTICA MIRALLES de la resta d'obligacions relatives a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

VISTAOPTICA MIRALLES entén que en facilitar-nos aquestes dades, l'interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

Identificació i Registre

L'accés a algunes seccions o serveis de la Web es realitza mitjançant un registre d'usuari, amb un identificador i una clau d'accés, que, una vegada validats, permeten en titular l'accés a les operatives corresponents.

El nom d'Usuari i la contrasenya són personals i intransferibles. L'Usuari serà responsable de totes les accions que realitzi amb el seu identificador d'Usuari, per la qual cosa ha de mantenir pels seus mitjans la seguretat d'aquestes dades.

L'Usuari serà responsable de totes les accions que efectuï amb el seu identificador d'Usuari. En concret, serà responsable d'escollir, com a clau i com a recordatori de la mateixa, contrasenyes i frases robustes, això és, xifres i lletres i fins i tot, en els sistemes que ho permetin, signes de puntuació i caràcters especials, difícils d'endevinar. Especialment, l'Usuari evitarà escollir paraules del diccionari, paraules que estiguin relacionades amb ell mateix (nom de familiar, domicili, data de naixement, etc.) o senzilles d'endevinar (combinacions de noms amb mesos, prefixos i sufixos, etc.).

VISTAOPTICA MIRALLES no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús de la informació.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Amb caràcter general, VISTAOPTICA MIRALLES no cedirà les seves dades personals a tercers tret que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en VISTAOPTICA MIRALLES es tracten dades personals que li concerneixin, o no. En particular, vostè pot exercir davant VISTAOPTICA MIRALLES els següents drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecto del tractament.
 • Dret de supressió: permet sol·licitar l'eliminació de les dades objecto de tractament quan ja no siguin necessaris per a l'execució o prestació del servei.
 • Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix, excepte motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.
 • Dret d'oposició a l'enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials per part de VISTAOPTICA MIRALLES. En aquest cas pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte en les mateixes, o bé, des de les preferències del compte de client.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– els hi enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: Així mateix, l'interessat té dret a retirar a qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prestat al moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que ens remeti carta amb totes les seves dades, incloent DNI a: VISTAOPTICA MIRALLES, Ctra. BARCELONA, 24 • 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA • BARCELONA (ESPANYA), o ens enviï un e-mail a  info@vistaopticamiralles.es  indicant el tipus de dret que vol exercir.

Possibilitat de reclamar davant l'Autoritat de Control: VISTAOPTICA MIRALLES li informa igualment del dret que li vas agafar de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Conservació de determinats dades: VISTAOPTICA MIRALLES informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinats dades de tràfic generats durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals en ella previstes.

Informació d'ús: Metadades dels serveis. Quan un usuari interactua amb els Serveis, es guarden metadades que proporcionen context addicional sobre la manera en què els usuaris operen.

Dades registrades. Com en la majoria de serveis subministrats per Internet, els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l'usuari utilitza els Serveis. Aquestes dades de registre poden incloure l'adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s'accedeix als Serveis, el sistema operatiu, la configuració del dispositiu.

Mesures de seguretat: Adoptem les mesures de protecció de dades necessàries per evitar la pèrdua d'informació, alteració de dades, o l'accés per personal no autoritzat a  la mateixa.

VISTAOPTICA MIRALLES COM A ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

Conforme a l'article 28 RGPD i concordants, VISTAOPTICA MIRALLES tractarà les dades personals respecte als quals el client/usuari ostentarà la condició de responsable o encarregat del tractament, quan això resulti necessari per a l'adequada prestació dels serveis contractats. En aquest cas, VISTAOPTICA MIRALLES actuarà com a encarregat del tractament, conforme als termes que a continuació s'indiquen:

 • VISTAOPTICA MIRALLES únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del client responsable o encarregat del tractament, no utilitzant-los per a una fi diferent al que figura en la present Política de protecció de dades i/o en les condicions contractuals que siguin aplicable.
 • Complerta la prestació dels serveis que motivin el tractament de les dades personals, aquests seran destruïts, igual que qualsevol suport o documents en els quals consti alguna dada de caràcter personal o qualsevol tipus d'informació que s'hagi generat durant, para i/o per la prestació dels serveis objecto de les corresponents Condicions. No obstant això l'anterior, VISTAOPTICA MIRALLES podrà mantenir degudament bloquejats les citades dades durant el període en el qual es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el client.
 • En el cas que VISTAOPTICA MIRALLES destini les dades a una altra finalitat o els comuniqui o utilitzi incomplint la present Política de protecció de dades i/o les corresponents Condicions del servei, serà considerat també responsable del tractament.
 • VISTAOPTICA MIRALLES s'obliga, de conformitat amb l'article 28 del RGPD, a mantenir el degut secret professional respecte de les dades personals als quals hagi d'accedir i/o tractar amb la finalitat de complir en cada cas amb l'objecte de les Condicions del servei que li siguin aplicable, tant durant com després de la terminació dels mateixos, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per a la finalitat prevista en cada cas i a exigir el mateix nivell de compromís a qualsevol persona que dins de la seva organització participi en qualsevol fase del tractament de les dades personals responsabilitat del client.

L'accés i/o tractament a les dades per VISTAOPTICA MIRALLES, sense perjudici de les disposicions legals o reglamentàries específiques vigents que poguessin resultar d'aplicació en cada cas o les que per pròpia iniciativa adopti VISTAOPTICA MIRALLES, estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries per:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i residència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 • Posar àlies o pseudònims i xifrar les dades personals, si escau.

El client autoritza a VISTAOPTICA MIRALLES, en la seva qualitat d'encarregat del tractament, a subcontractar amb tercers, en nom i per compte del client, els serveis d'emmagatzematge, custòdia de les còpies de seguretat de dades i seguretat, i aquells que anessin necessaris per possibilitar la prestació dels serveis contractats, respectant en tot caso les obligacions imposades pel RGPD i la seva normativa de desenvolupament. A qualsevol moment, el client podrà dirigir-se a VISTAOPTICA MIRALLES per conèixer la identitat de les entitats subcontractades per a la prestació dels serveis indicats, les quals actuaran de conformitat amb els termes previstos en aquest document i prèvia formalització amb VISTAOPTICA MIRALLES d'un contracte de tractament de dades conforme a l'art. 28.4 del RGPD.

VISTAOPTICA MIRALLES no es fa responsable de l'incompliment de les obligacions derivades del RGPD o de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l'usuari i/o client en el que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionat amb l'execució del contracte o relacions comercials que li uneixin a VISTAOPTICA MIRALLES. Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment de les obligacions contractuals i de la pròpia normativa.

POLÍTICA DE COOKIES

VISTAOPTICA MIRALLES informa als usuaris de les seves pàgines web de l'existència de COOKIES. El fet de continuar la navegació a través de les seves pàgines, suposa el coneixement i l'acceptació de la present Política per part de dites usuàries.

Les COOKIES s'emmagatzemen en l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar les pàgines web de VISTAOPTICA MIRALLES amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques.

VISTAOPTICA MIRALLES utilitza els següents tipus de COOKIES:

 • COOKIES de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a VISTAOPTICA MIRALLES, de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de VISTAOPTICA MIRALLES.
 • COOKIES tècniques i/o de personalització: faciliten la navegació, en identificar la sessió, permetre l'accés a eines d'accés restringit, a més de configurar a mesura les opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei sol·licitat prèviament per l'usuari.
 • COOKIES d'anàlisi i/o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per VISTAOPTICA MIRALLES (fonamentalment, Google Analytics). Recopila dades de forma anònima amb la finalitat d'obtenir perfils de navegació dels usuaris.
 • COOKIES de sessió: recapten i emmagatzemen les dades mentre l'usuari accedeix a la pàgina web.
 • COOKIES persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l'usuari durant un període de temps variable en funció de quin sigui la finalitat per la qual han estat utilitzades.

El temps de conservació de les COOKIES dependrà del tipus que es tracti i sempre serà el mínim indispensable per complir la seva finalitat.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o algunes de les COOKIES. El fet de no desitjar rebre aquestes COOKIES, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de VISTAOPTICA MIRALLES encara que l'ús d'alguns serveis podrà ser limitat. Si una vegada atorgat el consentiment per a la recepció de COOKIES, es desitgés retirar aquest, s'hauran d'eliminar aquelles emmagatzemades en l'equip de l'usuari, a través de les opcions de configuració dels diferents navegadors.

VALIDESA DE LA INFORMACIÓ

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. VISTAOPTICA MIRALLES es reserva el dret a modificar-les sense previ avís, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els Usuaris de la Web des d'aquesta data.

VISTAOPTICA MIRALLES es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. VISTAOPTICA MIRALLES, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.

Els continguts de la Web, especialment les referències informatives i publicitàries així com les imatges relatives a productes o serveis, tret que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. VISTAOPTICA MIRALLES es reserva el dret a modificar els continguts de la Web sense previ avís ni limitació, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

La informació relativa als productes i serveis que s'ofereixen a la Web (contractació, característiques, preus, impostos, despeses d'enviament, i altres circumstàncies concretes quan siguin de compte de l'Usuari), es troba continguda a la mateixa pàgina on aquest producte o servei s'ofereix.

DRETS D'AUTOR I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El visitant i/o usuari d'aquest lloc web reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, continguts, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, i/o qualssevol altres elements inserits en aquest lloc web, són propietat exclusiva de VISTAOPTICA MIRALLES i/o de tercers, els qui té el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic.

D'acord amb l'exposat en el paràgraf anterior, els usuaris d'aquest lloc web tenen prohibida la seva reproducció, còpia, cessió, distribució, modificació o qualsevol altre ús, de forma total o parcial, respecte de la informació i contingut d'aquest lloc web sense l'autorització prèvia i per escrita de VISTAOPTICA MIRALLES.

VISTAOPTICA MIRALLES és igualment titular dels elements que integren el disseny gràfic del seu lloc web, els menús, el codi HTML, els textos, logotips, combinacions de colors, botons, imatges, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web, així com de l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts.

El contingut d'aquest lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de VISTAOPTICA MIRALLES.

Es prohibeix expressament a l'usuari que utilitzi el lloc web amb finalitats il·lícites, prohibits, lesius de drets de tercers o que puguin, de qualsevol forma, danyar la marca, la imatge o reputació de VISTAOPTICA MIRALLES.

MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL LLOC WEB

VISTAOPTICA MIRALLES es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar a qualsevol moment la informació continguda en aquest lloc web, així com els avisos, polítiques o qualsevol altra condició legal d'ús d'aquest lloc web, considerant-se vàlides i aplicables solament les que figurin publicades en últim lloc. Aquestes modificacions seran comunicades als usuaris i/o visitants del lloc al moment que es produeixin.

XARXES SOCIALS

VISTAOPTICA MIRALLES pot disposar de diferents xarxes socials indicades en el lloc web per a la difusió de continguts relacionats amb l'empresa, per facilitar als usuaris una via de contacte amb l'empresa, així com per gestionar les promocions, concursos i sorteigs que poguessin realitzar-se. VISTAOPTICA MIRALLES és responsable del tractament de les dades dels seus seguidors i contactes a les xarxes socials.

No obstant això, en la mesura en què el tractament de les dades personals s'efectua en el marc de les xarxes socials els proveïdors de les quals imposen unes regles de funcionament, les obligacions de VISTAOPTICA MIRALLES es limitaran a aquells aspectes en els quals té llibertat per actuar.

En cap cas VISTAOPTICA MIRALLES extraurà les dades de les xarxes socials, realitzarà perfils dels seus usuaris o recaptarà dades personals addicionals relatius a gustos, aficions o manera d'utilització de les xarxes socials, sense el consentiment exprés dels afectats.

CORREU ELECTRÒNIC

El personal de VISTAOPTICA MIRALLES es comunica amb els seus clients o interessats per mitjà de correu electrònic.

Els missatges per correu electrònic es dirigeixen exclusiva i confidencialment al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial.

Està prohibit la divulgació, còpia o distribució a tercers sense la prèvia autorització escrita de VISTAOPTICA MIRALLES.

En el cas que el destinatari rebi un correu electrònic per error, es prega al destinatari que notifiqui immediatament aquesta circumstància mitjançant reexpedició/resposta a l'adreça electrònica del remitent i que esborri el seu contingut com més aviat millor.

En compliment del que es disposa en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de la Llei 34/2002, d'11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Correu Electrònic (LSSI-CE), VISTAOPTICA MIRALLES garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus clients. Les adreces de correu electrònic formen part d'una base de dades gestionada sota la responsabilitat de VISTAOPTICA MIRALLES, amb l'única finalitat de prestar els serveis sol·licitats, per la seva condició de client, proveïdor, o perquè ens hagi sol·licitat informació en algun moment. És voluntat de VISTAOPTICA MIRALLES evitar l'enviament deliberat de correu no sol·licitat, per la qual cosa el destinatari podrà a tot moment, exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal per correu ordinari a: VISTAOPTICA MIRALLES, Ctra. BARCELONA, 24 • 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA • BARCELONA (ESPANYA).

RESPONSABILITATS

VISTAOPTICA MIRALLES no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'Usuari (maquinari i/o programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

VISTAOPTICA MIRALLES no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements a la Web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. VISTAOPTICA MIRALLES declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o VISTAOPTICA MIRALLES que faci ús d'això i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole.

VISTAOPTICA MIRALLES no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a la Web que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control. VISTAOPTICA MIRALLES declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d'aquesta Web i dels serveis que s'ofereixen en ella.

VISTAOPTICA MIRALLES no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que VISTAOPTICA MIRALLES desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

VISTAOPTICA MIRALLES no es responsabilitza de la informació, integritat, veracitat o licitud i altres continguts integrats en pàgines web de tercers, accessibles mitjançant enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web. Les prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de VISTAOPTICA MIRALLES.

En compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSI, VISTAOPTICA MIRALLES es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de la compra de productes i/o serveis a través del lloc web i/o de les presents Condicions Generals i per a la resolució de qualssevol conflictes, les parts acorden sotmetre's, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció al que poguessin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del Client o Usuari.

Responsabilitat de l'Usuari/Client

VISTAOPTICA MIRALLES adverteix que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari i/o client pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa les dades que faciliti a VISTAOPTICA MIRALLES han de ser dades personals, corresponents a la seva pròpia identitat, adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables.

L'usuari i/o client serà l'únic responsable enfront de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers o a VISTAOPTICA MIRALLES per l'ús de dades d'una altra persona o de les seves pròpies dades quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o no pertinents.

L'usuari i/o client que comuniqui les dades personals d'un tercer serà responsable d'haver recaptat l'autorització corresponent del propi interessat, així com de les seves conseqüències en cas contrari.

L'usuari i/o client que comuniqui dades personals a VISTAOPTICA MIRALLES declara ser major d'edat, de conformitat amb el que es disposa en la legislació espanyola, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades a VISTAOPTICA MIRALLES.

Qualsevol dada facilitada sobre un menor d'edat requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà aplicable subsidiària respecte d'aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s'estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades, sense caràcter limitatiu, a través dels formularis de registre, contractes i/o condicions dels serveis particulars, sent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en les mateixes.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de VISTAOPTICA MIRALLES.

Avís Legal i Privacitat